Postup pri vrátení tovaru do 14 dní

Spotrebiteľ (kupujúci – fyzická osoba) má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Pri žiadosti o vrátenie tovaru postupujte prosím nasledovne:

 

  1. Tovar, ktorý má byť vrátený, musí byť nepoškodený, v originálnom obale a so všetkým príslušenstvom.
  2. Zariadenie nesmie byť blokované ( ochranný kód, vzor obrazovky, odtlačok prsta).
  3. Zariadenie musí byť odhlásené zo všetkých účtov, ktoré umožňujú kontrolu a registráciu zariadenia (Google, Xiaomi účet a podobne).
  4. Spotrebiteľ vyplní formulár na odstúpenie od zmluvy na tejto stránke alebo informuje o svojej žiadosti predávajúceho emailom na: info@smartzero.sk
  5. Tovar je potrebné odoslať bezpečne zabalený so všetkými súčasťami, originálnym obalom, faktúrou a podpísaným formulárom na odstúpenie od zmluvy na adresu predávajúceho (SmartZero Eshop s.r.o., se sídlem Sokolská třída 2308/29, 702 00 Ostrava 2).
  6. Po doručení tovaru naspäť kupujúcemu bude vrátená kúpna cena Spotrebiteľovi do 14 dní od doručenia tovaru na bankový účet uvedený vo formulári na odstúpenie od zmluvy.
  7. Podrobnosti o odstúpení od zmluvy môže spotrebiteľ nájsť vo všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti SmartZero, s.r.o. alebo v zákone č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Formulár na odstúpenie od zmluvy do 14-tich dní

plnej hodnoty faktúryčiastočnej hodnoty faktúry (len určitá časť z tovarov je predmetom odstúpenia od zmluvy)

[recaptcha]